5.00
(1 - liczba ocen)

Kurs Ochrony Danych dla Szkół i Przedszkoli

Lista życzeń Udostępnij
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Niniejszy szkolenie jest przygotowane na wzór poradnika Urzędu Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej.

Właściwe funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych nie jest możliwe się bez wykorzystywania danych osobowych. Wiąże się to z koniecznością przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, które w Polsce obowiązują już od ponad dwudziestu lat. Od 25 maja 2018 r. wszystkie szkoły i placówki oświatowe są związane nowymi przepisami unijnego, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”. Zastąpiło ono dotychczasową ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

RODO bazując na istniejących wcześniej rozwiązaniach prawnych, z jednej strony nakłada na szkoły i placówki oświatowe zupełnie nowe obowiązki, z drugiej zaś rezygnuje z części dotychczasowych wymogów, bądź je racjonalizuje.

Szkolenie  zawiera zaktualizowane wskazówki, dotyczące przetwarzania danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych, nauczycieli, a także innych pracowników szkół i placówek oświatowych.
W opracowaniu wskazano podstawowe zasady, jakich dyrektorzy szkół i placówek oświatowych powinni przestrzegać, przetwarzając dane osobowe. Opisano też, jak przepisy RODO i sektorowych aktów prawnych zastosować w konkretnych sytuacjach. Poradnik odnosi się przede wszystkim do publicznych szkół i placówek oświatowych, jednakże w dużym stopniu może być też przydatny w pracy szkół i placówek niepublicznych.

Pokaż więcej

Plan szkolenia

Ochrona danych osobowych w szkole

 • Pojęcie danych osobowych
 • Administrator Danych Osobowych
 • Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
 • Obowiązki szkoły w zakresie ochrony danych osobowych
 • Legalność przetwarzania danych osobowych w szkole
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych
 • Wyznaczenie inspektora ochrony danych
 • Przetwarzanie danych w imieniu administratora w ramach powierzenia przetwarzania danych
 • Monitoring wizyjny w szkołach
 • Kary pieniężne

Przetwarzanie danych przez organ prowadzący szkołę
Szkoły co do zasady mogą przetwarzać dane osobowe w ramach realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych. Szkoły są również uprawnione do przekazywania zebranych przez siebie danych organom je prowadzącym, gdy wiąże się to z wykonywaniem przez nie swoich kompetencji lub obowiązków określonych tymi przepisami prawa. W takiej sytuacji przesłanką legalności przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust. 1 lit. c lub lit. e RODO.

Zagadnienia szczegółowe
W niniejszej części zostały omówione wybrane zagadnienia dotyczące różnych aspektów przetwarzania danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

Test końcowy
Zapraszam do krótkiego testu z wiedzy o ochronie danych osobowych. Życzę powodzenia! W sytuacji, w której nie uda Ci się zdać egzaminu, zalecam ponowne przestudiowanie materiału. Liczba podejść do egzaminu nie jest limitowana. Można zdawać do skutku ?

Opinie i oceny kursantów

5.0
Łącznie 1 Ocena
5
ocena
4
ocena
3
ocena
2
ocena
1
ocena
JT
8 miesięcy temu
Szkolenie bardzo konkretne i na temat. Bardzo przydatne.

Chcesz otrzymywać powiadomienia push o wszystkich ważnych działaniach na stronie?