Kurs Ochrony Danych

Lista życzeń Udostępnij
Share Course
Page Link
Share On Social Media

O kursie

Kurs Ochrony Danych Osobowych.

Ucz się bez ograniczeń!

Szkolenie o ochronie danych osobowych ma na celu zapoznanie uczestników z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz zasadami bezpieczeństwa związanymi z ich przetwarzaniem. W ramach szkolenia omawiane są kwestie dotyczące roli Inspektora Ochrony Danych (IOD), obowiązków administratora danych, przetwarzania, przechowywania oraz bezpieczeństwa danych oraz praw osób, których dane są przetwarzane. Szkolenie obejmuje zarówno teoretyczne zagadnienia, jak i praktyczne przykłady i ćwiczenia, które pomagają zrozumieć omawiane tematy w praktyce. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni mieć pełne zrozumienie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz umieć stosować je w praktyce, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa danych w swojej firmie czy organizacji. Szkolenie kończy się testem sprawdzającym wiedzę uczestników oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę. Test pozwala na weryfikację, czy uczestnicy zrozumieli omawiane zagadnienia i potrafią je zastosować w praktyce. Natomiast certyfikat stanowi oficjalne potwierdzenie ukończenia szkolenia i zdobycia niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych. Certyfikat ten może stanowić ważne dokument w przypadku, gdy firma lub organizacja wymagają od pracowników posiadania odpowiedniego kwalifikacji w zakresie ochrony danych osobowych.

Pokaż więcej

Czego się nauczysz?

  • Podstawowa wiedza z zakresu RODO.
  • Czym są dane osobowe, czym jest ich przetwarzanie
  • Podstawy prawne przetwarzania DO.
  • Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych i kary finansowe z tego wynikające.
  • Dobre praktyki przetwarzania danych osobowych.

Plan szkolenia

RODO podstawowe informacje

  • Podstawowe informacje o RODO
  • Kogo dotyczy RODO

Najważniejsze zmiany związane z wejściem w życie przepisów RODO

Dane osobowe

Podmioty zaangażowane w Ochronę Danych Osobowych (ODO)

Naruszenia związane z ochroną danych osobowych

Test końcowy

Opinie i oceny kursantów

Brak opinii
Brak opinii

Chcesz otrzymywać powiadomienia push o wszystkich ważnych działaniach na stronie?